Allmän kurs- deltid/yrkessvenska vård och omsorg

Kursen passar dig som vill arbeta inom vård och omsorg och har svenska som andraspråk.
Undervisningen bygger på ömsesidigt ansvar och samarbete. Det som genomsyrar utbildningen är etiskt förhållningssätt och människors lika värde. På denna kurs fördjupar vi oss i svenska språket med inriktning mot vårdyrket. Du ska ha läst klart SFI C eller motsvarande för att söka till kursen.

Studietakt
50%

Intyg
Vid avslutad kurs utfärdas ett studieintyg.

Kursstart
19 augusti 2019 – 20 mars 2020

Kurstid 31 veckor

Sista ansökan
31 juli

Antagningskrav
Förkunskaper SFI C eller motsvarande.

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr på höstterminen och
450:- på vårterminen i serviceavgift.
I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till internet
  • Tillgång till tidningar
  • Fotostatkopiering för undervisning
  • Datautskrifter för undervisning
  • Samt bland annat mårtensfest, julfest och grillafton

Berättigar till CSN. För andra lösningar kontakta Arbetsförmedlingens handläggare.

Kursinnehåll
Vårdsvenska, där vi tränar på att tala och skriva svenska ord som man behöver i vård och omsorgsarbete.
Svenska, introduktion i vårdsvenska.

 

Lärare

Anette Hellichius
Telefon:
0417-280 00
Epost:

anette.hellichius@osterlen.fhsk.se

Farheng Ameen
Telefon:

0417 -280 00

Epost:

farheng.ameen@osterlen.fhsk.se