Mandela och det nya Sydafrika

Vem var Nelson Mandela egentliga som människa? Hur kommer det sig att just han kom att frigöra Sydafrika från systematisk rasåtskillnad, bli en världskänd förebild som fortsätter inspirera oss att välja jämlikhet, tolerans och försoning framför främlingsfientlighet, hat och våld.
I denna kurs utgår vi från Sydafrika idag, vi tittar på vilket samhälle Mandela ärvde och hur arvet efter honom har förvaltats. Kursen består av tio delmoment.

Läs mer https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/mandela-och-det-nya-sydafrika/