Naturturismföretagen inleder på Österlens folkhögskolas kurs Entreprenör ekoturism

Den 2 september startar kursen Entreprenör ekoturism på Österlens Folkhögskola. I år inleds ett nytt samarbete med Naturturismföretagen som kommer att ansvara för kursens första utbildningsmoment – Introduktion ekoturism och hållbarhetsarbetet i praktiken.

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens branschorganisation. Organisationen verkar för att skapa bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen. Utbildning är en viktig del av verksamheten:

  • Natur- och ekoturismturism kräver rätt kunskaper och verktyg för att kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Kursen Entreprenör ekoturism fyller en viktig funktion eftersom den utbildar nya entreprenörer inom vår bransch, men också att genom att stödja befintliga aktörer i att kvalitetssäkra och utveckla sina verksamheter. I och med det här samarbetet kan Naturturismföretagens experter bidra med kunskap inom de områden vi är bra på, till exempel ekoturismens grundprinciper och hur man skapar förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen, säger Joakim Hermansson som är föreningens generalsekreterare.

 

Kursen Entreprenör ekoturism är upplagd som en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess med fokus på att skapa hållbara natur- och kulturupplevelser. Den riktar sig både till deltagare som vill starta en verksamhet och till de som vill utveckla en befintlig. Det är en distansutbildning på halvfart som ger deltagaren möjlighet att studera och förbereda, starta eller utveckla sin verksamhet parallellt med studierna. Deltagaren utbildas i att utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.

  • Utbildningen ger en bra plattform för alla som jobbar med hållbar turism i någon form. Vi arbetar oss igenom alla de faktorer som är avgörande för att företagen ska kunna bedrivas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, till exempel värdskap, miljö- och kvalitetsarbete, storytelling, produktutveckling och marknadsföring. En grundidé med kursen är att engagera branschens främsta föregångare och experter som föreläsare. Samarbetet med Naturturismföretagen ger deltagarna en drömstart på kursen och direktkontakt med några av landets mest erfarna entreprenörer inom natur- och ekoturism. Flera var föreningens medlemmar var med som uppskattade föreläsare redan förra året, men nu har vi ett långsiktigt samarbete på plats. Det är en viktig garanti för att både säkra kvaliteten på utbildningens innehåll och kursens långsiktiga existensberättigande, säger Petter Gustafsson som är kursansvarig på Österlens Folkhögskola.

Det finns fortfarande möjlighet att söka Entreprenör ekoturism med start hösten 2019, sista ansökningsdag är den 31 juli. Här kan du läsa mer och ansöka till kursen:

https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/entreprenor-ekoturism/

Presskontakt:

Kontaktperson: Petter Gustafsson, Kursansvarig
E-post: petter.gustafsson@edu.osterlen.fhsk.se
Telefon: 070-216 47 67

Kontaktperson: Joakim Hermansson, Generalsekreterare
E-post: joakim.hermanson@naturturismforetagen.se
Telefon: 072-2331085

Relaterade länkar:

https://naturturismforetagen.se

https://www.osterlen.fhsk.se/kurser/entreprenor-ekoturism/

https://naturturismforetagen.se/wp-content/uploads/2018/07/nationell_naturturismstrategi.pdf

Bilder:

 

 Joakim Hermansson, Generalsekreterare på Naturturismföretagen

 

 

Petter Gustafsson, kursansvarig Entreprenör ekoturism på Österlens Folkhögskola

 Presentation av kursen

Allt fler reser och vill upptäcka nya, intressanta resmål runt om i världen. Sverige är en attraktiv destination där natur- och kulturupplevelserna står högt i kurs. Resenärer kommer från hela världen för att uppleva landets värdefulla, orörda natur och välbevarade kulturarv. Utvecklingen skapar möjligheter, men också utmaningar. Hur kan man utveckla en unik och känslig resurs utan att den samtidigt förlorar sitt värde.

Kursen Entreprenör ekoturism finns till för dig som vill skapa enastående natur- och kulturupplevelser med en tydlig hållbarhetsprofil. Med fast utgångspunkt i hållbarhetskriterierna får du lära dig att utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.

Kursen är utformad för dig som vill starta en ny eller utveckla en befintlig verksamhet. Det kan både vara ett eget företag eller en verksamhet inom en större organisation. Utbildningen är en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess med fokus på att ge dig verktyg, kunskaper och insikter som behövs för att genomföra din affärsidé på ett hållbart sätt. Det är därför viktigt att du har en produkt- eller affärsidé att arbeta med genom kursen olika moment. Kursen är anpassad för att kunna genomföras parallellt med t ex egenföretagande.

Kursen genomförs som distanskurs med 50% studietakt och är studiemedelberättigad.

Senaste nyheterna

Psykisk hälsa

10 September, 2019

Manuskurs

8 March, 2019

Mandela och det nya Sydafrika

25 February, 2019

Ansökan öppnar

19 February, 2019