Rektor/verksamhetschef

Rektor/verksamhetschef

Vill du vara en del av Österlen folkhögskolas utveckling?

Trivs du i en spännande roll och i en mångkulturell miljö? Sök då tjänsten som rektor hos oss. Som rektor på folkhögskolan erbjuds du en spännande roll i en mångkulturell miljö där du bidrar till individers personliga utveckling. 

Österlens folkhögskola har lång tradition som folkhögskola och har bedrivit sin verksamhet sedan 1907. Den är placerad i Tomelilla kommun och ägs och drivs av en ideell förening, är politiskt och religiöst obunden. Föreningen Österlens folkhögskola har två medlemmar, Tomelilla kommun och Furuboda Folkhögskola.

Föreningen leds av en styrelse som utses av föreningens medlemmar och beslutas vid årsmötet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för skolans ledning, ekonomi och verksamhetsinriktning.

Föreningens uppdrag utgår ifrån en humanistisk grundsyn och en hållbar utveckling med utgångspunkt för alla människors lika värde. Folkhögskolans uppdrag är att möta människors behov av utbildning och kultur samt personlig och social utveckling.

Utbildningsverksamheten är organiserad i flera olika kurser som var och en idag drivs av en verksamhetsledare. Skolans utbildningar omfattar Allmän kurs med olika inriktningar, Särskilda kurser med bland annat Säkerhetsutbildning, skrivarkurser, musikkurser, Entreprenör och ekoturism, Akutsjukvård, Odling och självhushållning, Höj din hälsa, SFI, Svenska från dag 1, SMF -studiemotiverande folkhögskolekurs, Etableringskurs samt Klimat- och miljörättvisa. Folkhögskolan erbjuder också kurser för personer med funktionsvariationer som autismspektrumtillstånd (AST) genom bland annat konstskolan UNIKUM. Skolan har en lång tradition av att framgångsrikt driva internationella kurser. Aktuell just nu är distanskursen Afrika-Samhälle, kultur och litteratur med fokus på Egypten.

Utbildningsutbudet förändras över tid beroende på samhällets behov och krav.

För mer information se osterlen.fhsk.se.

I dagsläget har skolan ca 350 deltagare och 70 anställda.

ARBETSUPPGIFTER

Uppdraget att vara rektor för Österlens folkhögskola innebär många ansvarsområden och ställer stora krav på rektorn, det innebär ett totalansvar för skolans verksamhet. Verksamheten stöds av en administration och innehåller ett internat och ett gemensamt kök med matsal som även är öppen för allmänheten.

I ditt ansvar ingår att driva och utveckla skolutvecklingsarbetet samt följa upp, dokumentera och utvärdera resultat. Tillsammans med ledningsgruppen arbetar du med det systematiska arbetsmiljöarbetet, utveckling och uppföljning.

Du har pedagogiskt, personal, arbetsmiljö, budget- och verksamhetsansvar vilket även innebär förvaltning och utveckling av vårt fastighetsbestånd. Du har löpande kontakt och samverkar med både interna och externa aktörer i syfte att utveckla folkhögskolan. Du är representativ som förebild och ambassadör för folkhögskolans roll i samhället.

Rektor är direkt underställd styrelsen och du ska bereda och föredra ärenden inför styrelsen och inför sammanträden.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en pedagogisk högskole- eller universitetsexamen. Du har tidigare erfarenhet som ledare/chef inom pedagogisk verksamhet. Det är ett krav att du genomgår eller har genomgått rektorsutbildningen för folkhögskolan.

Du ska ha erfarenhet av arbetsledning och utvecklingsarbete samt vara förtrogen med folkbildningens idégrund och folkhögskolan som utbildningsform. Du har erfarenhet av personal-, ekonomi och verksamhetsansvar och är insatt i facklig samverkan. Då folkhögskolans verksamhet innebär ansvar för flera olika delar är det viktigt att du har god förmåga att skapa struktur i verksamheten.

Ditt ledarskap grundar sig i tillitsbaserad styrning där du visar stor tilltro till dina medarbetares kunskaper, engagemang och vilja att lyckas med sitt uppdrag.

Du är ödmjuk, kommunikativ, förtroendeingivande i olika sammanhang och bra på att skapa en öppen dialog. Du ger, söker och tar konstruktiv feedback. Utifrån förståelsen för helheten har du förmågan att ange riktningen för verksamheten och klargöra målen och varför de är viktiga.

Du delegerar, ger handlingsutrymme och uppmuntrar till individuell utveckling för att skapa motivation samt stödjer medarbetarna genom ett närvarande och transparent ledarskap. Du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat. Du vågar pröva nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten samt hanterar oklara situationer, ser möjligheter och lösningar. Du är beredd att lära dig av deltagarnas och medarbetarnas erfarenheter och kunskaper. Du har förmågan att leda i förändring.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Tjänsten är semestertjänst och en tillsvidare anställning 100% med oreglerad arbetstid.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Tillträde 1 juni 2022 eller enligt överenskommelse.

Frågor:

Hans-Erik Jonsgården  0768-722592

Ordförande Österlens folkhögskola

Kristin Svensson 0706-610600

Vice ordförande Österlens folkhögskola

Ansökan:

Bifoga Personligt brev, CV och referenser

Ansökan skickas till

Tidvis@brosarp.nu