Ansökan Aspergerkurs

Om du vill söka till Aspergerkurserna på Österlens folkhögskola ska du börja med att beställa tid för ett studiebesök.
Boka Studiebesök Här!

Efter att du har varit hos oss på studiebesök kan du ansöka om en prova på-kurs. En prova på-kurs kan ev. till viss del finansieras via bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) och via kommunen eller genom egna medel.

Prova på kurser
Prova på-kurserna är två veckor långa och ligger löpande under läsåret.  Syftet är att låta dig prova på att studera vid folkhögskola dvs. att få inblick i de ämnen som utbildningen erbjuder, att få bo på internat tillsammans med övriga kursdeltagare, deltaga i fritidsaktiviteter etc. Vistelsen ger förhoppningsvis en vägledning inför framtida val.

  • Under prova på-kursen deltar du i den ordinarie undervisningen och fritiden och får extra stöd av din handledare.
  • Under prova på-kursen kommer du att erbjudas en samtalstid med skolans kurator.
  • När din prova på-kurs närmar sig slutet kommer du att delta i en utvärdering tillsammans med teamet, därefter kan du ansöka om ordinarie kurs.

Internatkostnaderna under prova på-kursen kan eventuellt till viss del finansieras via bidrag från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten) eller via din hemkommun.

Efter att skolan har gjort en bedömning skickas antagningsbesked till dig.
Vi har löpande antagning om platser finns tillgängliga.

Antagningskriterier AS-utbildningarna

  • Diagnos Aspergers syndrom/autismspektrumtillstånd
  • Genomgången prova på-kurs
  • Förmåga att vistas och arbeta i grupp
  • Förmåga att förstå och följa lärarledd undervisning.
  • Fullständigt ifylld ansökan
  • För internatelever; undertecknad betalningsförbindelse
  • Bedömning görs av skolans personal om skolan kan uppfylla individens önskemål och behov

Kursintyg

Studieomdöme och behörigheter är ord som du kommer att träffa på många gånger när du läser på allmän kurs. Vad är det egentligen och vem kan få det?

Här kan du läsa om behörigheter
Här kan du läsa om studieomdöme

Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.

Du får även ett intyg för internat och fritidsverksamheten.

Kontakt

Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar

robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099