Kontakt

Det är vi som är personalen

Jonas Borgström

Tf. Rektor

Thorleif Jönsson

Administrativ chef

Robert Dirksen

Verksamhetsansvarig AST utbildningar

Sofia Byberg

Verksamhetsansvarig uppdragsutbildningar

Teddy Ameen

Marknadsansvarig

Marie Ahlberg

Kanslist

Madeleine Bengtsson

Löneadministratör/ekonomiassistent

Mariya Björklund

Lärare

Mariella Sjöstrand

Lärare

Ulrika Freccero

Lärare

Christina Nilsson

Assistent

Sven Midgren

Lärare

Martin Gjerstad

Lärare

Eva Jeppsson

Sångstartare och Fritidsassistent

Jens Lindgård

Lärare

Rebecca Schweder

Lärare

Anette Hellichius

Lärare

Hanna Rabe

Elevassistent

Magnus Appelin

IT-tekniker

Marie Sjödahl

Assistent

Roger Nilsson

Kock

Maria Danielsson

Assistent

Stefan Skog

Fritidspedagog

Thomas Bengtsson

Fastighetstekniker

Sussie Eriksson

Studie- och Yrkesvägledare

0417-280 97, 0725-17 39 47

sussie.eriksson@osterlen.fhsk.se

Helena Bengtsson

Kurator

Kerstin Blohmé

Internatchef

Heleen Magnusson

Lokalvårdare

Fevzije Rexhepi

Lokalvårdare

Dan Håkansson

Vaktmästare

Lars Agetorp

Lärare

Eva Iding

Lärare

Mats Andersson

Lärare

Ninnie Blixt

Lärare

Barbro Helmer

Lärare

Freke Räihä

Lärare

Sigrun Bragadóttir

Lärare

Göran Göransson

Lärare

Inga Johansson

Lärare

Hassane Kardoud

Specialpedagog

Eva Lancing

Lärare

Jens Karlsson

Lärare

Janne Lidefalk

Lärare

Titti Lidén

Lärare

Stefan Blom

Lärare

Jana Karlsson Nabudere

Lärare

Jennifer Kirkland Persson

Lärare

Lena Storlind

Lärare

Sofia Boman

Assistent

Ulrika Höwing

Fritidspedagog

Anna Månsson

Assistent

Anette Nilsson

Assistent

Bengt Nilsson

Assistent

Mikael Nilsson

Fritidspedagog

Simon Boman

Köksbiträde

Ros-Marie Roth

Kock

Fredrik Persson

Lärare

0417-280 00

Ylva Almcrantz

Lärare

0417-280 00

Li Serra

Lärare

Monika Öberg

Projektledare

Clara Ljungkvist

Lärare