Ansökan

Ansökan är öppen till dessa kurser:

Ansökan SFI
Allmän kurs (HT2019)
Allmän kurs introduktion vård och omsorg (HT2019)
Allmän kurs Yrkessvenska vård och omsorg 50% (HT2019)
Entreprenör ekoturism 50% (HT2019)
Folkmusik 50% (HT2019)
Mandela och det nya Sydafrika (HT2019)
MEI Integrationsutvecklare 75% (HT2019)
Musikkomposition (HT2019)
Musikkomposition – påbyggnadskurs 50% (HT2019)

Säkerhetsutbildning (HT2019)

Ansökan till följande kurser är inte öppen. För mer information läs på kursens sida.

Allmän kurs gröna arbeten och naturbruk
En litterär resa genom Afrika 50%
Internationell kurs Urfolk 50%
Läkande skrivande 50%
Manuskurs
Skrivarkurs
Östafrika i förändring 50%