Specialpedagog

Till dig som är deltagare på Österlens folkhögskola

Jag heter Hassane Kardoud och arbetar som specialpedagog. Min ambition är att ge dig, som är deltagare på Österlens folkhögskola, handledning och stöd kring inlärningssvårigheter och underlätta svårigheter som kan finnas i lärmiljön. Tillsammans med dina lärare på Österlens folkhögskola försöker vi, så tidigt som möjligt, upptäcka, förstå, åtgärda och följa upp orsaker till svårigheter och utmaningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Som deltagare på Österlens folkhögskola har du rätt att få den hjälp du behöver för att klara skoluppgifter. Det är i första hand din lärare/mentor du ska prata med om du upplever svårigheter i något ämne eller i skolmiljön. Vår ambition är att hjälpa dig på det sätt som passar just dina individuella behov.

Som deltagare på Österlens folkhögskola kan du få tillgång till olika pedagogiska lärverktyg såsom Inläsningstjänst, talsyntes, o.s.v.

Kontakt

Hassane Kardoud
Telefon:
0417-28025
Epost:
Hassane.Kardoud@osterlen.fhsk.se

Hassane Kardoud