FAQ

Vad är en folkhögskola?

En folkhögskola är en alternativ skolform i jämförelse med till exempel gymnasieskolan och Komvux. På en folkhögskola kan du även läsa grundämnen. Många folkhögskolor har även intressekurser inom olika områden. Kurserna har olika längd, från några veckor till flera år.

 

Hur fungerar studierna på en folkhögskola?

Studierna på en folkhögskola varierar beroende på vilken typ av kurs du studerar. Gemensamt för de flesta kurserna är man studerar mycket tillsammans. På en folkhögskola studerar man ofta i grupp men även individuellt. Lektionerna präglas av många samtal, gruppdiskussioner och individuellt arbete. Studiebesök och kreativa uppgifter är regelbundna inslag i undervisningen. 

 

Får man betyg på folkhögskola?

På folkhögskolan får man inte ett betyg. På Allmän kurs och Undersköterska distans får du ämnesbehörigheter i varje ämne när du har uppnått målen. Därtill får du ett sammanfattande studieomdöme som alla ens lärare sätter gemensamt på din studieförmåga. På andra kurser så som till exempel Skrivar- och Afrika-kursen får du intyg istället. 

 

Vad är studieomdöme på folkhögskola?

Studieomdöme är en bedömning av den studerandes studieförmåga, det vill säga hur man har tagit till sig ny kunskap, bearbetat och analyserat den samt din ambition, uthållighet och sociala förmåga. Ett studieomdöme från folkhögskolan utgör en egen antagningskvot till högskolan vilket kan öka chanserna till att komma in på den utbildning man vill gå. 

 

Vad kan man studera på folkhögskola?

På folkhögskolan kan man studera behörighetsgivande kurs, yrkesutbildningar, intressekurser och sommarkurser. 

 

Folkhögskola ålder?

Folkhögskolan har ingen övre åldersgräns. De flesta som börjar hos oss har fyllt 18 år. 

 

Vad motsvarar folkhögskola?

Folkhögskolan är en alternativ skolform där man kan studera på både grundskole- och gymnasienivå. Vissa skolor har även olika yrkesutbildningar. Skillnaden mellan Allmän kurs och de flesta Komvux är att vi har fler gemensamma aktiviteter och att du kan studera i din egen takt.

FAQ FAQ