Tillgänglighet

Tillgänglighet

Skolans kansli, matsal och bibliotek, samt vissa lektionssalar och internat är tillgängliga för rörelsehindrade. Hörselslinga finns i matsal, bibliotek och vissa lektionssalar.

Pedagogiska stödåtgärder ges på allmän kurs för dig som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och för invandrare med brister i svenska språket. Tillgång till datorstödda hjälpmedel.