Kurator

Jag heter Helena Bengtsson och jobbar som kurator på skolan.

Hos mig kan du boka tid för samtal.
Det kan handla om hur du mår och saker som gör det svårt för dig att få studierna att fungera.
Jag kan också hjälpa dig vidare till andra organisationer för ytterligare hjälp och stöd.

Mina kontaktuppgifter:
Tel: 0703-968143
helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se

Användbara länkar

Studiemedel
CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Om du blir sjuk eller behöver annan ersättning
Försäkringskassan

Livsstil
Livsstilsanalys

Ätstörning
ätstörning.se

Ångest/oro
Svenska ångessyndromsällskapet

Självskadeproblematik
SHEDO

Neuropsykiatri (till exempel ADHD, Asperger, OCD, dyslexi)
Riksförbundet Attention
Autism- & Aspergerförbundet

Sexualitet
RFSL
rfsu 
Ungdomsmottagningen

Alkohol/droger/spelberoende
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
alkolholhjälpen
Stödlinjen för spelare och anhöriga

Jourtelefon invandrarkvinnor
Terrafem

Ensamkommande ungdomar
Ensamkommandes förbund

Jourtelefon om du mår dåligt 
mind.se

Om du behöver kontakta sjukvården

Nödsituation: 112

Sjukvårdsupplysning: 1177

Vårdcentralen Tomelilla: 0417-49 78 00
Novakliniken: 0417-146 50

Psykiatri akutsjukvård, öppet alla dagar, dygnet runt

Malmö: 040-33 80 00
Lund: 046-17 41 00
Kristianstad: 044-309 21 38