Alkohol/Drogpolicy

Skolans policy när det gäller alkohol och droger

Mål och policy för arbetet mot alkohol och droger på Österlens folkhögskola.

Regler
Österlens folkhögskola vill verka för en god och sund miljö för lärande. Inget generellt alkoholförbud gäller på skolan däremot är det förbjudet att dricka alkohol eller att uppträda berusad under tid då skolan ställer personella resurser till kursdeltagarnas förfogande.

Om en deltagare nyttjar alkohol på ett sådant sätt att det inverkar menligt på dennes eller andra kursdeltagares studier eller tillvaro på skolan riskerar denne att avskiljas från skolan.
Observera att det är omgivningen som avgör vad som är ett störande beteende.

Skolan erbjuder inte studieplats åt sökande som har drogmissbruk. Skolan kräver att sökande som har haft ett tidigare missbruk ska kunna uppvisa en dokumenterad drogfri period under minst 8 månader bakåt i tiden.

Den som nyttjar eller på annat sätt handskas med narkotika, narkotikaklassade icke förskrivna läkemedel eller andra medel med liknande verkan avskiljs från skolan med omedelbar verkan.

Vid misstanke om droganvändning kommer skolan att begära ett drogtest. Om drogtestet visar på ett positivt resultat eller om deltagare nekar till att göra ett drogtest kommer denne att avskiljas från skolan.

Om ett positivt resultat uppvisas kan skolan meddela polisen.
Sociala myndigheter i deltagares hemkommun kan kontaktas för att på bästa sätt ta emot personen och erbjuda den hjälp som kan komma att behövas.

Har du frågor kring detta?
Kontakta gärna oss!
Gruppen för elevhälsa

Skolans policy-alkohol och droger-Skolans policy-alkohol och droger

Skolan kräver att sökande som har haft ett tidigare missbruk ska kunna uppvisa en dokumenterad drogfri period under minst 8 månader bakåt i tiden. 

Kontakt Österlen Folkhögskola

Telefon:
0417-280 00