Deltagare berättar – Allmän kurs

Röster från deltagare

”Folkhögskolan har betytt en andra chans i det sociala livet. Som före detta missbrukare står man inte högt i kurs ute i samhället.
Här på Österlens folkhögskola har bemötandet varit helt otroligt, att inte bli dömd på förhand, de har sett mig för den jag är idag och inte den gamla personen. Att få en stabil grund att stå på har gjort mig både självsäker och trygg, nu vet jag att jag kan och kommer att gå ut med höga omdömen och rak i ryggen. Folkhögskolan är ett bra ställe att lära sig sociala möten och att bygga upp sitt självförtroende. Skolformen är fri under eget ansvar”.
Deltagare på Allmän kurs

”Förut hade jag svårigheter att acceptera andra på grund av jag växte upp i ett homogent samhälle där alla har samma religion, bakgrund och traditioner. Men när jag började studera på Österlens folkhögskola lärde jag mig hur man accepterar andra genom att få möta deltagare som kommer från olika länder och genom att delta i samarbete med varandra i olika aktiviteter”.
Nazha Hadjooz