Bokprocessen

BOKPROCESSEN

Har du redan gått en skrivarlinje eller några av de akademiska kurserna i
kreativt skrivande och är intresserad av att tillbringa ett helt år med att
skriva ett manus och lära dig mer om ditt skrivande?
Bokprocessen är en ettårig utbildning där du kommer att arbeta tillsammans
med andra deltagare och oss lärare för att utveckla ditt skrivande.

Studierna bedrivs på heltid.
Kursen är nätbaserad. Vi arbetar via Google med Google Classroom som
lärplattform.
Kursen berättigar till studiemedel från CSN.
Distanskursen har inga obligatoriska träffar. Allt som krävs är att du har
tillgång till en dator med internetuppkoppling. Kursdeltagarna brukar finnas
utspridda över hela landet – och hela världen.
Skrivarkursen bygger på folkhögskolornas grundtanke – att lära av
varandra.

KURSUPPLÄGG

Du söker till kursen med en projektidé (en roman, en samling noveller, en
diktbok, en essäsamling eller något annat) som du presenterar i din
ansökan. Ur denna gör du inlämningar regelbundet under året och både ger
och får respons.
I kursen kommer du också att få bekanta dig med och fördjupa dig i andras
författarskap och på litteraturlistan förekommer främst samtida svensk och
översatt skönlitteratur. En inte helt oansenlig del av kursen går åt till detta
läsande. Läsandet och dialogen med det redan skrivna är ett av de
viktigaste momenten i skrivandet.
Under året presenterar vi också ett mindre antal övningar tänkta att ytterligare
medvetandegöra dig om ditt skrivande.

 NÄRTRÄFFAR

Vid två tillfällen per termin arrangerar vi frivilliga närträffar för deltagarna i
våra skrivarkurser. På dessa har vi bland annat besökt förlag, träffat
verksamma författare och hört dem föreläsa eller göra skrivarverkstäder
med oss. Framför allt får vi möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och
samtala både högt och lågt om litteratur och skrivande.
Dessa har ofta varit på plats på skolan i Tomelilla eller någon av de större
städerna runtom i Sverige. Men vi planerar ofta in en större resa under
vårterminen där vi ibland tar oss till andra platser.

Marian Bergroth, gick Bokprocesskursen 2020 – 2021 
”Manuskursen är en distanskurs som verkligen fungerar; upplägget är genomtänkt,
lärarna delar generöst med sig av sin samlade kunskap och i det digitala klassrummet
förs diskussioner om allt som rör text. Att skriva ner respons på de andras texter,
istället för att ge den muntligt, har också varit så utvecklande för min egen förståelse
av skönlitteratur. Kursen ger både frihet, inspiration och ett ömsint driv framåt.”
ANSÖKAN

Ansökan sker via ett digitalt ansökningsformulär där du också bifogar ett
personligt brev som berättar varför du vill gå utbildningen samt vad du
tänker dig att du behöver arbeta med under året, både med ditt eget
skrivande och hur ditt projekt ser ut, sammanlagt ungefär två sidor.

INTYG

Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du fullföljt kursen.

Kontakt
FREKE RÄIHÄ

freke.raiha@osterlen.fhsk.se

KURSTID

2024-08-19 – 2025-06-20

STUDIEOMFATTNING

100%

SERVICEAVGIFT

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Men du betalar
en serviceavgift som är en obligatorisk summa varje termin.

Serviceavgiften avser bland annat

  • studerandeförsäkring, även för dig som går en kurs på distans
  • läromedel, exempelvis licensierade kopior av artiklar och delar av
    skönlitterära böcker
  • föreläsare som besöker skolan på distans

Serviceavgiften är 700 kr per termin.

Serviceavgiften är obligatorisk oavsett hur mycket man nyttjar det som erbjuds. För fler frågor kring serviceavgifter, vänligen kontakta kansli@osterlen.fhsk.se.

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

ANSÖK SENAST

15 april 2024