Musikkomposition-påbyggnadskurs

Distanskurs – halvtid

Fördjupade studier av kompositionstekniker, utvecklande av individuella kompositionsstrategier samt stilstudier av historiska och nutida kompositörer och arrangörer.

Du kan välja att arbeta med komposition, arrangering eller song writing.
Vi arbetar utifrån olika kompositionsuppdrag .
En gång i månaden ses hela gruppen, då vi bl.a. diskuterar varandras arbeten, ger feedback och kommentarer.
Mellan träffarna sker undervisningen via mail eller telefon.
Mot slutet av vårterminen uppförs de verk vi jobbat med vid en konsert på skolan, av professionellt verksamma musiker.
Musiken spelas även in på Gula Studion i Malmö.
Vi använder Sibelius som notskrivningsprogram.
Goda förkunskaper i musik- och harmonilära krävs.
Arbetsprover skickas senast 15/6-2019.

Antagning sker efter telefonintervju.

Kursstart
19 augusti

Sista ansökan
31 juli

Kursstid
40 veckor

Studieomfattning
50 %

Serviceavgift
600 kr.
I denna ingår olycksfallsförsäkring
samt arrangemang vid träffar.

CSN
Kursen berättigar till studiemedel
från CSN.

Kontakt
Martin Gjerstad
0417-280 00
Martin.Gjerstad.osterlen.fhsk.se

 

 

 

Martin Gjerstad
Telefon:
0417-280 00
Epost:
martin.gjerstad@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé