Musikproduktion och komposition – distans

Musik produktion och komposition Distanskurs – halvtid
Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i musik- och harmonilära, samt kan läsa noter.
Fördjupade studier av kompositionstekniker samt utvecklande av individuella kompositionsstrategier.
Utbildning inom produktion, inspelningsteknik och mix samt stilstudier av nutida och historiska kompositörer, arrangörer och musikproducenter.
Du kommer att arbeta med ett individuellt kompositions/produktions-projekt parallellt med föreläsningar, workshops och övningar. Projektet spelas in med en ensemble av professionella orkestermusiker i Gula Studion i Malmö varpå arbetet med produktionen och mixen fortsätter fram till det avslutande framförandet inför publik.
En gång i månaden träffas hela gruppen, då vi bl a diskuterar varandras arbeten, har workshops eller fördjupning i något intressant ämne. Du behöver en fungerande dator med internetuppkoppling och ett DAW, t ex ProTools eller Logic Pro. Vi rekommenderar Sibelius som notskrivningsprogram.
Antagning sker efter telefonintervju.

 

Kurstid
HT 2023, 17  augusti – 20 december
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT 2024, 8 januari – 7 juni

Lovdagar:
Höstlov: 30/10 2023 – 3/11 2023 (vecka 44)
Sportlov: 19/2 2024 – 23/2 2023 (vecka 8)
Påsklov: 25/3 2024 – 1/4 2023 (vecka 14)

Sista ansökningsdag
30 maj 2023

Studieomfattning
50 %

Serviceavgift
600 kr.
I denna ingår olycksfallsförsäkring
samt arrangemang vid träffar.

Till detta tillkommer 1500 kr  per termin som uteslutande går till inspelning- och studioavgifter

CSN
Kursen berättigar till studiemedel
från CSN.

Kontakt
Martin Gjerstad
0417-280 00
Martin.Gjerstad.osterlen.fhsk.se

Musikproduktion Musik Musikproduktion

Martin Gjerstad
Telefon:
0417-280 00
Epost:
martin.gjerstad@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé