Musikproduktion och komposition – distans

Distanskurs – halvtid

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i musik- och harmonilära, samt kan läsa noter.
Fördjupade studier av kompositionstekniker samt utvecklande av individuella kompositionsstrategier.
Utbildning inom produktion, inspelningsteknik och mix samt stilstudier av nutida och historiska kompositörer, arrangörer och musikproducenter.
Du kommer att arbeta med ett individuellt kompositions/produktions-projekt parallellt med föreläsningar, workshops och övningar. Projektet spelas in med en ensemble av professionella orkestermusiker i Gula Studion i Malmö varpå arbetet med produktionen och mixen fortsätter fram till det avslutande framförandet inför publik.
En gång i månaden träffas hela gruppen, då vi bl a diskuterar varandras arbeten, har workshops eller fördjupning i något intressant ämne.Du behöver en fungerande dator med internetuppkoppling och ett DAW, t ex ProTools eller Logic Pro. Vi rekommenderar Sibelius som notskrivningsprogram.
Antagning sker efter telefonintervju.

 

Kursstart
19 augusti 2021

Sista ansökan
15 juni 2021

Kursstid
40 veckor
HT 2021, 19 augusti – 22 december
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT 2022, 10 januari – 10 juni

Studieomfattning
50 %

Serviceavgift
600 kr.
I denna ingår olycksfallsförsäkring
samt arrangemang vid träffar.

CSN
Kursen berättigar till studiemedel
från CSN.

Kontakt
Martin Gjerstad
0417-280 00
Martin.Gjerstad.osterlen.fhsk.se

 

 

 

 

 

 

 

Martin Gjerstad
Telefon:
0417-280 00
Epost:
martin.gjerstad@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé