Komposition och musikproduktion – Fortsättningskurs 50% Distans

Komposition och musikproduktion – Fortsättningskurs 50% Distans

Kursen riktar sig till dig som har grundläggande kunskaper i musik- och harmonilära, samt kan läsa noter.
Fördjupade studier av kompositionstekniker samt utvecklande av individuella kompositionsstrategier.
Utbildning inom produktion, inspelningsteknik och mix samt stilstudier av nutida och historiska kompositörer, arrangörer och musikproducenter.
Du kommer att arbeta med ett individuellt kompositions/produktions-projekt parallellt med föreläsningar, workshops och övningar. Projektet spelas in med en ensemble av professionella orkestermusiker i Gula Studion i Malmö varpå arbetet med produktionen och mixen fortsätter fram till det avslutande framförandet inför publik.
En gång i månaden träffas hela gruppen, då vi bl a diskuterar varandras arbeten, har workshops eller fördjupning i något intressant ämne. Du behöver en fungerande dator med internetuppkoppling och ett DAW, t ex ProTools eller Logic Pro. Vi rekommenderar Sibelius som notskrivningsprogram.
Antagning sker efter telefonintervju.

 

 

 

Musikproduktion Musik Musikproduktion
KONTAKT
MARTIN GJERSTAD

martin.gjerstad@osterlen.fhsk.se

KURSTID

2024-08-19 – 2025-06-11

STUDIEOMFATTNING

50%

SERVICEAVGIFT

Serviceavgiften är 350 kr per termin. I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar

Till detta tillkommer 1500 kr per termin som uteslutande går till inspelning-
och studioavgifter

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

ANSÖK SENAST

15 maj 2024