Skrivarkurs på distans

 

Var kreativ i ditt skrivande!

Jag har känt mig väldigt trygg både med upplägget på kursen och stämningen i klassen. Det är speciellt att dela sina texter med andra, i synnerhet om man är ovan vid det. Men det är betydligt lättare när alla har skrivandet gemensamt, när man kan peppa och uppmuntra varandra att fortsätta skriva.

Alva Höglund, deltagare på skrivarkursen 2017

 

Hör du till dem som fyller datorn med texter? Som nyss börjat skriva? Som längtar efter någon att prata om skrivande med?

Österlens folkhögskolas Skrivarkurs på distans erbjuder dig en möjlighet att möta andra som skriver. Här kan du utveckla ditt skrivande i dialog med läsande och skrivande medmänniskor.

Kursen fokuserar på berättande prosa, men även andra genrer kan förekomma.

Studierna bedrivs på heltid.

Kursen är nätbaserad. Vi arbetar via Google Education med Google Classroom som lärplattform.

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Distanskursen har inga obligatoriska träffar. Allt som krävs är att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Kursdeltagarna brukar finnas utspridda över hela landet – och hela världen.

Skrivarkursen bygger på folkhögskolornas grundtanke – att lära av varandra.

Kursupplägg
Varje vecka presenterar vi en ny skrivuppgift. Denna hör till något moment i skrivandet som vi sedan diskuterar genom responsskrivande i mindre grupper. Responstexten är ett resonerande svar på den inlämning du just läst. Du både ger och tar emot respons varje vecka.

Dessa moment kan innebära att vi fokuserar på exempelvis dialog, miljöbeskrivning, karaktärsskapande eller dramaturgi. Övningarna och responsen utvecklar ditt litterära medvetande och ditt skrivande.

Parallellt med skrivandet och läsandet av varandras texter ingår det också att läsa annan skönlitteratur och reflektera kring denna. Mellan 4-6 böcker per termin. Här ingår mestadels samtida svensk och översatt skönlitteratur.

Arbetet kräver självständighet och disciplin med ett skarpt öga på inlämningstiderna. Men det kräver också öppenhet, eftertanke och reflektion. Lärarna finns med i alla steg under kursens gång och delar med sig sina tankar kring inlämnade texter, ger råd och svarar på frågor.

Närträffar
Vid tre tillfällen per termin arrangerar vi frivilliga närträffar för deltagarna. På dessa har vi bland annat besökt förlag, träffat verksamma författare och hört dem föreläsa eller göra skrivarverkstäder med oss. Framför allt får vi möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och samtala både högt och lågt om litteratur och skrivande.
Dessa har ofta varit på plats på skolan i Tomelilla eller någon av de större städerna runtom i Sverige. Men vi planerar ofta in en större resa under vårterminen där vi ibland tar oss till andra platser i världen.

 

 

Ansökan
Ansökan sker via ett digitalt ansökningsformulär där du också bifogar ett personligt brev som berättar varför du vill gå utbildningen samt ett arbetsprov ur ditt litterära arbete, sammanlagt ungefär två sidor.

 

Sista ansökningsdag
1 december

Kurstider
4 februari – 24 juni 2019

Intyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du fullföljt kursen.

Påbyggnadskurs
Efter en eller två terminer kan du i samråd med lärarna ansöka om en påbyggnadstermin där du förväntas arbeta med ett större skrivprojekt. Här paras du ihop med en annan deltagare och ni följer varandras arbete under kursen, men ni får också mer regelbunden handledning från lärarna samtidigt som ni förväntas göra samma bokreflektioner som övriga deltagare.

 

Här kan du läsa om vad tidigare deltagare tyckt om kursen.

Du som vill veta mer om skrivarkursen kan kontakta:

 

Emelie Hill-Dittmer
Emelie.Hill-Dittmer@osterlen.fhsk.se

Raja Bahari
raja.bahari@osterlen.fhsk.se

Freke Räihä
freke.raiha@osterlen.fhsk.se

 

Eller: 0417-280 00

 

På skrivarkursens Facebook-sida lägger vi kontinuerligt upp information om närträffar och andra aktuella händelser på kursen.