Karin Ruuth-Bäckers fond

Karin Ruuth-Bäckers fond

Karin Ruuth-Bäcker (1923-2013)

Fil. mag. Karin Ruuth-Bäcker arbetade under en trettioårsperiod med olika utvecklingsprojekt för SIDA och FN i ett tiotal afrikanska länder. Hon var väl förtrogen med den afrikanska vardagen och skaffade sig en bred kunskap om kontinentens mångskiftande litteratur.

Karin gav ut två böcker om den afrikanska skönlitteraturen. En litterär resa genom det svarta Afrika som publicerades av Nordiska Afrikainstitutet 1981 och uppföljaren Bakom maskerna som kom ut på Lindelöws förlag 2002.

Karin Ruuth-Bäcker har till Österlen folkhögskolas bibliotek 2011 donerat en unik samling av afrikansk skönlitteratur. Utöver boksamlingen skapades en fond till hennes minne inför hennes 90-års dag. Fondens syfte är att hålla boksamlingen aktuell genom bokinköp och dela att ut ett årligt stipendium till studerande vid de internationella kurserna för studier inriktade på afrikansk skönlitteratur eller någon afrikansk författare.

Här hämtar du ansökningsblankett till fonden.

Karin Ruuth-Bäckers