Fast Care

Österlens folkhögskola deltar i Eu projektet ”Fast Care”.

Projektet innebär att människor från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet har möjlighet att studera hos oss.
Ukrainarna erbjuds studier i svenska, kartläggning, arbetsmarknadskunskap, hälsofrämjande aktiviteter, föreläsningar, studiebesök samt deltagande i diverse olika sociala sammanhang.

Skolan har möjlighet att hjälpa till med att ansöka om resebidrag från Migrationsverket för de som har längre än 3 km till skolan. Projektet varar fram till 31 mars 2024.
Ukrainare i ålder 18-65 år är tillåtna att delta i projektet. Antalet platser är begränsade.