AFRIKA – KLIMAT, KULTUR OCH LITTERATUR

AFRIKA – KLIMAT, KULTUR OCH LITTERATUR

Afrikas miljörörelse har alltid varit närvarande genom Afrikas moderna historia, inte minst med The Green Belt Movement, som nobelpristagaren Wangari Maathai initierade redan på 1970-talet. Sedan dess har en helt ny generation av klimataktivister vuxit fram.

Trots detta är Afrika den kontinent som ofta glöms bort i klimatdebatten, samtidigt som det är den kontinent som riskerar att drabbas värst av ett förändrat klimat. En global temperaturökning på mer än 1,5 grader kan få förödande konsekvenser med förlängda torrperioder, sinande floder, vattenbrist och uteblivna skördar som följd. 

 Denna distanskurs kommer ge plats åt både lokala och internationella klimataktivister från olika delar av Afrika. På kursen kommer vi att belysa hur klimatförändringar påverkar och förändrar natur, samhällen och kultur globalt och i några utvalda länder i Afrika. Vi kommer bland annat beröra frågor om vatten, land, och matsäkerhet, samt hur dessa påverkar levnadsförhållanden bland olika etniska grupper, urfolk och samhällsklasser i rurala liksom urbana områden.  

Vi kommer även titta på hur olika kulturella uttryck i form av återbruk, street art, plakat, konst, musik och design har fungerat som verktyg och leder till social förändring och miljörättvisa. Afrikansk skönlitteratur med tillhörande litteratursamtal och författarporträtt kommer också löpa som en röd tråd genom kursen.

STUDIERESA VÅRTERMINEN 2024

I kursen ingår en frivillig studieresa till Kenya som preliminärt kommer att äga rum under  vecka 15, 16 och 17 i april 2024. Mer information om resans upplägg och innehåll kommer att delas framöver. 

KURSTID

2023-08-14 – 2024-06-07

 

STUDIEOMFATTNING 

50% under ett läsår

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

LÄRPLATTFORM OCH UPPLÄGG

Kursen är upplagd på 40 veckor och består av ca 20 delmoment. Varje delmoment utgår ifrån ett tematiskt studiematerial som sammanställs av kursens lärare och ett antal gästlärare med specialkunskap om för kursen relevanta länder och ämnesområden. Studiematerialet utgörs av Power-Point presentationer som innehåller strömmande videoföreläsningar, textutdrag, artiklar och bilder. Nytt studiematerial delas med tillhörande uppgift och frågeställningar varannan vecka via vår lärplattform Google Classroom. Nästföljande vecka åtföljs de självständiga studierna med att vi möts på distans via Google appen Meet och har samtal om det vi har lärt oss och reflekterat kring utifrån delmomentens frågeställningar. I kursen ingår ett antal närträffar (som även kan följas digitalt), en valfri studieresa och bokcirkel om afrikansk skönlitteratur.

TRÄFFAR

Vi kommer att ha sammanlagt sex träffar under kursen, preliminärt den 16–17/9, 21-22/10, 2-3/12, 3-4/2, 9-10/3 och 1-2/6. Du får i samband med dessa utbyta tankar och idéer med ämneskunniga föreläsare, gästlärare och deltagare både online och på plats. I mån av plats finns det möjlighet att bo på skolans internat under träffarna, annars på närliggande vandrarhem. Datum kan ändras under kursens gång.

SERVICEAVGIFT

Serviceavgiften är 600 kr, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid träffar.

 

Spelutvekling
Kenya 1

Våga vara kreativ

På Gamecreator år 1 får du utlopp för din kreativitet genom allt från teckningar och skisser till 3D-renderade bilder och filmer.

Bara bananblad
Programmering i C#

Du får möjlighet att pröva på och lära dig grunderna i programmeringsspråket C# (C-Sharp). Vi arbetar både i Visual Studio och Unity.

Kisoro 2
Mässor och event

Vi besöker mässor och event som kan ge inspiration till våra egna arbeten. 2023 blev det exempelvis Dreamhack i Jönköping.

Kisoro 1
Arbetsmiljö

Du har en egen arbetsstation som du ansvarar för och har tillgång till 07.00-20.00 alla dagar i veckan.

Gulu 2
Karaktärsdesign

Vi ritar med ritplattor och modellerar lera för att skapa intressanta karaktärer.

IMG20231116131748
Texturer

Ibland räcker inte texturbiblioteken till. Då tar man hjälp av egna bilder och Photoshop för att få det som man vill.

Mucha_Concept_Ninja
Concept art

Du skapar förslag på nya karaktärer med inspiration från klassiska konstverk och konstnärer.

IMG_0441
Sweden Game Conference

En av våra stora studieresor är till Sweden Game Conference i Skövde där du får vara med på föreläsningar, träffa branschfolk och möta nya Svenska spelföretag på väg uppåt. Vi besöker också Högskolan och deras spelutbildningar.

IMG_0462
Skövde

Du får möta nya Svenska spelföretag på väg uppåt och vi besöker också Högskolan i Skövde med deras spelutbildningar i fokus.

previous arrow
next arrow