Ansökan – Allmänkurs

Kursstart: Augusti

Ansökningstid
Sista ansökningsdatum för höstterminen är 30 juni och för vårterminen 30 november. Vi kan även ta emot ansökningar efter dessa datum om vi har platser kvar på kursen.

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.

Studieomdöme och behörigheter är ord som du kommer att träffa på många gånger när du läser på allmän kurs. Vad är det egentligen och vem kan få det?

Här kan du läsa om behörigheter 

Här kan du läsa om studieomdöme

Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.