Ansökan – Konstskolan Unikum

Studiebesök
Om du vill söka till Konstskolan Unikum ska du börja med att beställa tid för ett studiebesök.
Boka studiebesök här!

Prova på
Efter att du har varit hos oss på studiebesök kan du ansöka om att få gå en två veckor lång Prova på-kurs under terminen. Vi erbjuder även en Prova på-kurs i juni.
Du kan söka till Prova på-kurs som dagelev, om du har eget boende, eller som internatelev.

Under din Prova på-kurs får du delta i undervisningen och på fritidsaktiviteter om du väljer att bo på internatet med boendestöd.
Om vi tillsammans, under vår utvärdering sista veckan, kommer fram till att våra kurser kan passa dig kan du söka vår ordinarie kurs.

Antagningskriterier för Konstskolan Unikum

  • Du har genomfört en Prova på-kurs på skolan, med ett avslutande samtal/utvärdering tillsammans med lärare.
  • Du har ett intresse för konst och bild.
  • Du kan förstå och följa lärarledd undervisning.
  • Du kan vistas och arbeta i grupp.
  • Internatboende deltagare kan ges företräde i de fall ovanstående kriterier är uppfyllda.
  • Intyg skrivs ut till alla kursdeltagare som har fullständigt genomförda studier under minst en termin.