Deltagare berättar – Litterär resa genom Afrika

Hej! Jag heter Louise.

Jag sökte till kursen “En litterär resa genom Afrika” för att jag ville få ett bredare perspektiv på litteratur. Innan jag började på den här kursen hade jag läst litteraturvetenskap, men jag upplevde att urvalet av de verk vi fick möta där var ganska smalt, ofta med fokus kring Europa och USA. Vilket kändes väldigt problematiskt.

En annan anledning till att jag sökte mig till “En litterär resa genom Afrika” var för att jag är intresserad av frågor som rör feminism och miljörättvisa. Under kursens gång har vi bland annat lyft fram och diskuterat texter som handlat om Hbtq, kvinnors situation, klass och rasism.

Det har varit en väldigt varm kurs med trevliga klasskamrater och lärare.

Jag är så glad för att jag sökte!