Ekonomi – asperger/AST- kurs

Undervisning
Undervisningen på Österlens folkhögskola är kostnadsfri för deltagare över 18 år.
Kontakta oss för mer information om vad som gäller om du är under 18 år.
Kostnad för kurslitteratur/material tillkommer, samt en serviceavgift på 1000 kr/termin.

Inackordering
Om du vill bo på skolans personalbemannade internat och ta del av skolans omfattande fritidsverksamhet är det förknippat med en inackorderingskostnad. Utöver kostnaden för kost och logi tillkommer en kostnad för det personliga stödet i boende och rutiner i vardagen samt kostnad för fritidspedagoger och aktiviteter.
I kostnad för kost och logi ingår serviceavgift med 1000 kr/termin.

Har du frågor kring kostnader och finansiering av inackordering eller studiestöd kan du kontakta oss.