Ekonomi – Konstskolan Unikum

Vad kostar det att gå på Konstskolan Unikum

Undervisning

Undervisningen på Konstskolan Unikum är kostnadsfri.
Materialkostnad är 2 300 kr/termin.
Serviceavgift är 1000 kr/termin. Om du väljer att bo på skolans internat ingår serviceavgiften i internatkostnaden.

Alla konstverk du gör blir dina egna.

Studierna ger dig rätt att söka bidrag från CSN.

Inackordering
Om du vill bo på skolans personalbemannade internat och ta del av skolans omfattande fritidsverksamhet är det förknippat med en inackorderingskostnad. Utöver kostnaden för kost och logi tillkommer en kostnad för det personliga stödet i boende och rutiner i vardagen samt kostnad för fritidspedagoger och aktiviteter.
I kostnad för kost och logi ingår serviceavgift med 1000 kr/termin.

Har du frågor kring kostnader och finansiering av inackordering eller studiestöd kan du kontakta oss.

Kontakt

kansli@osterlen.fhsk.se
0417-280 00