FAQ frågor om skrivarkurs

Många söker till Skrivarkursen på Österlens Folkhögskola och många hör av sig med frågor. Här svarar vi på åtta vanliga frågor om kursen:

1. Det verkar lite läskigt att låta andra läsa vad jag har skrivit…
Det tycker många i början. Men utan läsare blir det i längden lite ensamt att skriva. Och kursen bygger på att kursdeltagarna ger varandra konstruktiv kritik, inget löst tyckande. Samtalstonen är oftast varm och uppmuntrande.

2. Jag har börjat skriva på en roman. Kan jag arbeta med den när jag deltar i skrivarkursen?
Kursen innehåller kortare skrivuppgifter, ungefär en per vecka. Du lämnar in din text och läser och kommenterar kamraternas texter. Efter en eller två terminer på skrivarkursen kan du söka till manuskursen. Där får du möjlighet att fördjupa dig i ett längre skrivprojekt.

3. Vad händer på närträffarna?
Vi har inga obligatoriska närträffar, men tre gånger per termin träffas de som kan och vill en eftermiddag och kväll, oftast i Malmö, Stockholm eller Göteborg. (Nyligen hade vi en träff i Berlin.) Vi brukar besöka något förlag, lyssna på författarföredrag och bara prata och fika.

4. Jag skriver helst på engelska. Kan jag delta i kursen?
De texter som du lämnar in under kursen ska vara skrivna på svenska.

5. Jag har problem med de och dem, var och vart, hans och sin… Kommer jag att klara av kursen ändå?
Ja. Vi lägger fokus på innehållet – berättarperspektiv, gestaltning, struktur osv. Formella frågor är också viktiga. Vi ger kursdeltagarna råd och riktlinjer när skrivtekniska frågor dyker upp.

6. Jag är 18 år. Kan jag söka?
Kursen har ingen övre åldersgräns. Man måste bli 18 år det året kursen börjar.

7. Det ingår i kursen att man ska läsa en del litteratur. Varför?
För att bli en god skribent måste du läsa mycket. I våra bokgrupper debatterar kursdeltagarna frågan om vad som gör en skönlitterär bok läsvärd. Här möts motstridiga åsikter i stimulerande diskussioner.

8. Jag blev inte antagen till kursen. Varför?
Det enklaste svaret är: Eftersom det är så många som söker till skrivarkursen på Österlens Folkhögskola. Många är väl kvalificerade. Om du inte blev antagen – prova gärna att söka igen.