Folkbildningspriset

ÖSTERLENS FOLKHÖGSKOLAS FOLKBILDNINGSPRIS

I THEODOR TUFVESSONS ANDA

Österlens Folkhögskola Folkbildningspris ska gå till organisationer, person eller personer med anknytning eller verksamma i Skåne, som verkat eller spridit kunskap i folkbildningens anda.

Det är öppet för allmänheten att nominera person, personer, organisationer till priset. Även den jury som ska utse pristagaren/ pristagarna, har rätt att komma med nomineringar.

Priset är utformat som ett vandringspris och där pristagaren, pristagarna också får en replik av vandringspriset. Det delas även ut en prissumma på 10.000 kronor. Priset delas ut i samband med Österlens Folkhögskolas aktivitet i december. Pristagaren, pristagarna ska genomföra en föreläsning eller annat framträdande på Österlens Folkhögskola.
Priset delas ut vartannat år och med start december 2019, i samband med skolans Musikhjälpsdag.

Syftet med folkbildning är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få medborgarna i samhället att ta till sig ny kunskap och nya värderingar genom exempelvis studiecirklar, bibliotek, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden.

Folkbildningens innehåll varierar stort och har växlat i takt med samhällsutvecklingen och människors behov och livsmål. Idag bidrar folkbildningen till att ge överblick och ge klarhet i och struktur åt det kaotiska informationsflödet. Att vidga perspektiv och därigenom höja livskvaliteten för den enskilde och öka toleransen inför det obekanta. Helhetssynen på tillvaron är ett begrepp med förankring i folkbildningens historia.