Gruppen för elevhälsa

Gruppen för elevhälsa

Vi är till för att hjälpa dig som deltagare att få vardagen på Österlens Folkhögskola att fungera så bra som möjligt.

Gruppen består av: Kerstin Blohmé och Helena Bengtsson.

Hur vi arbetar
Vi är framförallt en stödjande och informerande grupp.

Som deltagare kan du kontakta oss i olika situationer där det uppstår problem på skolan eller på internaten. Kontakta oss också gärna om du har förslag på hur trivseln på skolan kan förbättras.

Vi kallar till och deltar i husmöten och klassmöten. Här informeras bland annat om regler, samt frågor om alkohol och droger.

Vid misstanke om missbruk kontaktas gruppen för elevhälsa.

Gruppen för elevhälsa planerar och arrangerar informations- och utbildningstillfällen.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Om du behöver kontakta sjukvården

Nödsituation: 112

Sjukvårdsupplysning: 1177

Vårdcentralen Tomelilla: 0417-49 78 00
Novakliniken: 0417-146 50

Psykiatri akutsjukvård, öppet alla dagar, dygnet runt

Malmö: 040-33 80 00
Lund: 046-17 41 00
Kristianstad: 044-309 21 38

Kontakt

Kerstin Blohmé – Internatföreståndare
Telefon:
0417-280 20
Epost:
kerstin.blohme@osterlen.fhsk.se

 

Kerstin Blohmé

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bengtsson – Kurator
Telefon:
0417-28032, 0703-968143

E-post: 
helena.bengtsson@osterlen.fhsk.se

 

Helena Bengtsson