Undersköterska distans

Undersköterska distans

Att arbeta som undersköterska är ett viktigt och meningsfullt arbete med en
god arbetsmarknad. De flesta upplever arbetet med människor som mycket
meningsfullt. I kursen, Undersköterska distans, på Österlens folkhögskola får
du en färdig yrkesutbildning på två läsår. Samtliga ämnen som krävs för
examen ingår vilket innebär vissa förkunskaper, se antagningskrav nedan.
Saknar du grundskolebehörighet kan du läsa Allmän kurs på Österlens
folkhögskola först. I utbildningen ingår 15 veckor APL fördelat på tre tillfällen.

Vård- och omsorgsutbildningen på Österlens folkhögskola är certifierad i vård-
och omsorgscollege.

Läs mer om vård-och omsorgscollege på vo-college

Utbildningen sker på distans med två fysiska träffar på Österlens folkhögskola
per termin, sammanlagt 8 tillfällen. Närträffarna är två dagar per tillfälle och
obligatoriska. Dessa sammankomster består bland annat av praktiska
övningar, grupparbeten, studiebesök och föreläsningar. Vi har två fina
metodrum som används vid de praktiska momenten.

Kursinnehåll

Du får lära dig om olika sjukdomstillstånd, bemötande, etik, omvårdnad,
kroppen och det normala åldrandet.

De olika delmomenten är

● anatomi och fysiologi 1 och 2
● omvårdnad 1 och 2
● funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
● hälso- och sjukvård 1 och 2
● gerontologi och geriatrik

● social omsorg 1 och 2
● psykiatri 1 och 2
● psykologi
● vård och omsorg specialisering.

Ansökan och antagningskrav

Kursens längd: 2 år.

Studietakt: 100%.

Antagningskrav: minst grundskolebehörighet i matematik, svenska och
samhällskunskap, samt svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och
samhällskunskap 1a1.

Ansökan till läsåret 2024-2025 öppnar 24-04-15

Till ansökan bifogas ett personligt brev samt betyg. Behöriga sökande
kallas till antagningsintervju. Intervjun kan ske digitalt eller på plats.

Kursen är studiemedelsberättigad.

Serviceavgift
Serviceavgiften är 700 kr/termin, i denna ingår olycksfallsförsäkring samt kursmaterial.

 

Efter slutförd utbildning får man diplom från Vård och Omsorgs College.

 

Lärare

Ingrid Holmberg
Telefon:
073-0600739
Epost:
ingrid.holmberg@osterlen.fhsk.se