Allmän kurs-vård och omsorg

Denna vård- och omsorgsutbildning är för dig som vill arbeta med människor. Då detta är ett bristyrke har du stor möjlighet att få jobb efter fullgjorda studier. Det finns en stor efterfrågan hos olika arbetsgivare på utbildade undersköterskor.
Utbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram.
Vård- och omsorgsutbildningen på Österlens folkhögskola är sedan februari 2021 certifierad i Vård- och omsorgscollege. Läs mer om vård och omsorgscollege här https://www.vo-college.se/
Utbildningen sker både på plats på Österlens folkhögskola där teori och praktik varvas genom hela utbildningen och på distans. Två metodrum finns på skolan där praktiska moment kommer att övas. Praktik sker ute på dagtid/kväll/helg och på heltid. Praktik kan ske på annan ort än där du bor.
Det som genomsyrar hela utbildningen är etiskt förhållningssätt, människors lika värde och hälsa och livsstil. Hälsa är en viktig del i utbildningen, att du mår bra och känner studieglädje. På Österlens Folkhögskola har vi en trygg lärmiljö, där du träffar engagerade och tydliga lärare varje dag. Tillsammans kommer du att utvecklas och känna motivation till studier. På vår skola används olika pedagogiska lärverktyg. Vi arbetar med varierad, språkstödjande och ämnesöverskridande undervisning.
Du kan komplettera med ytterligare ett år med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet.
Kursinnehåll 1500 poäng
Anatomi och fysiologi 1 – 50 poäng
Anatomi och fysiologi 2 – 50 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 – 100 poäng
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 – 100 poäng
Gerontologi och geriatrik – 100 poäng
Hälso- och sjukvård 1 – 100 poäng
Hälso- och sjukvård 2 – 100 poäng
Omvårdnad 1 – 100 poäng
Omvårdnad 2 – 100 poäng
Psykiatri 1 – 100 poäng
Psykiatri 2 – 100 poäng
Psykologi 1 – 50 poäng
Social omsorg 1 – 100 poäng
Social omsorg 2 – 100 poäng
Svenska 1 eller svenska som andra språk 1 – 100 poäng
Samhällskunskap 1a1 – 50 poäng
Vård och omsorg specialisering – 100 poäng
  • Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.
  • Det finns möjlighet att bo på skolans internat.

Ansökan och antagningskrav:
Grundskola (Matematik, Svenska och Samhällskunskap) eller motsvarande.
Studietakt 100%, ca 15% praktik.
Du behöver ha tillgång till dator och Internetuppkoppling hemma.

Till ansökan ska bifogas ett personligt brev och grundskolebetyg eller motsvarande.
Behöriga sökande kallas på antagningsintervju.

 

Kurstid
HT 2022, 18 augusti – 21 december
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT 2023, 9 januari – 9 juni

Lovdagar:
Höstlov: 31/10 2022 – 4/11 2022 (vecka 44)
Sportlov: 20/2 2023 – 24/2 2023 (vecka 8)
Påsklov: 3/4 2023 – 10/4 2023 (vecka 14)

Sista ansökningsdag
12 juni 2022

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift. I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till internet
  • Tillgång till tidningar
  • Fotostatkopiering för undervisning
  • Datautskrifter för undervisning
  • Samt samkväm på skolan

Efter slutförd utbildning får man diplom från Vård och Omsorgs College.

 

Lärare

Ingrid Holmberg
Telefon:
073-0600739
Epost:
ingrid.holmberg@osterlen.fhsk.se