Allmän kurs-vård och omsorg

Vård och omsorgsutbildning

Om utbildningen

Denna vård- och omsorgsutbildning är för dig som vill arbeta med människor. Då detta är ett bristyrke har du stor möjlighet att få jobb efter fullgjorda studier. Det finns en stor efterfrågan hos olika arbetsgivare på utbildade undersköterskor.

Utbildningen är på 2 år och motsvarar de kurser som ges på gymnasieskolans vård och omsorgsprogram med fördjupning mot äldrevård eller psykiatri.
Vård- och omsorgsutbildningen på Österlens folkhögskola är sedan februari 2021 certifierad i Vård- och omsorgscollege. Läs mer om vård och omsorgscollege här https://www.vo-college.se/

Lärarledd klassrumsundervisning kommer att genomföras och utbildningen sker på plats på Österlens folkhögskola där teori och praktik varvas genom hela utbildningen. Ett metodrum finns på skolan där praktiska moment kommer att övas. Praktik sker ute på dagtid/kväll/helg och på heltid. Praktik kan ske på annan ort än där du bor.

Det som genomsyrar hela utbildningen är etiskt förhållningssätt, människors lika värde och hälsa och livsstil. Hälsa är en viktig del i utbildningen, att du mår bra och känner studieglädje. På Österlens Folkhögskola har vi en trygg lärmiljö, där du träffar engagerade och tydliga lärare varje dag. Tillsammans kommer du att utvecklas och känna motivation till studier. På vår skola används olika pedagogiska lärverktyg. Vi arbetar med varierad, språkstödjande och ämnesöverskridande undervisning.

Du kan komplettera med ytterligare ett år med allmänna ämnen för att få grundläggande behörighet.

Kursinnehåll:
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Specialpedagogik 1
Vård och omsorgsarbete 1
Vård och omsorgsarbete 2
Specialisering – palliativ vård
Svenska 1/Svenska som andra språk 1
Samhällskunskap 1a1
Äldre (Äldres hälsa och livskvalité, vård och omsorg vid demenssjukdom)
Psykiatri (Psykiatri 2, Samhällsbaserad psykiatri)
  • Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN.
  • Det finns möjlighet att bo på skolans internat.

Ansökan och antagningskrav:
Grundskola (Matematik, Svenska och Samhällskunskap) eller motsvarande.
Studietakt 100%, ca 15% praktik.

Till ansökan ska bifogas ett personligt brev och grundskolebetyg eller motsvarande.
Behöriga sökande kallas på antagningsintervju.

Kursstart
Nästa kursstart beräknas dra igång höstterminen 2022

Sista ansökningsdag:
Ansökning beräknas öppna våren 2022

Serviceavgift
Du som studerar på Österlens folkhögskola betalar 900 kr per termin i serviceavgift. I denna ingår:

  • Olycksfallsförsäkring
  • Tillgång till internet
  • Tillgång till tidningar
  • Fotostatkopiering för undervisning
  • Datautskrifter för undervisning
  • Samt samkväm på skolan

Efter slutförd utbildning får man diplom från Vård och Omsorgs College.

 

Lärare

Anette Hellichius
Telefon:
0417-280 00
Epost:
anette.hellichius@osterlen.fhsk.se