AST Asperger

Övergripande information om kurser för dig med med Asperger/AST

Sedan 1996 bedriver Österlens folkhögskola kurser för personer med Asperger/autismspektrumtillstånd (AST). Efter många års erfarenhet har vi funnit ett väl fungerande koncept där vi i harmoni och balans kombinerar gymnasiekursens kärnämnen med lärorika situationer på fritiden. Helheten, dvs. att bo på skolans internat under tiden du studerar, i kombination med fritidsämnen, aktiviteter och studiebesök ger många insikter och färdigheter. Detta är en del i processen att växa som människa och bli vuxen, något du har chansen att göra på Österlens folkhögskola.

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är studiemotiverad, har diagnosen Aspergers syndrom/högfungerande autismspektrumtillstånd.

Tidsskriften KOM en artikel. Du kan läsa den här

Om du vill bo på skolan finns det ett internat där vi har personal. Du kan läsa mer om detta under respektive kurssida.

Övergripande Målsättning

  • Att utifrån den enskildes förmåga ge deltagaren möjlighet att genomföra behörighetsgivande studier i gymnasiegemensamma ämnen.
  • Att ge deltagaren en god grund i färdigheter och kunskap som handlar om det egna boendet.
  • Att ge deltagaren möjlighet att stärka sitt självförtroende och sin självkänsla och att utveckla sin sociala förmåga.
  • Att ge deltagaren möjlighet att utveckla strategier och självkännedom i sin funktionsnedsättning.
  • Att ge deltagaren möjlighet att träna upp en medvetenhet kring olika fritidsaktiviteter, intresseområden och hobbies.

Allmän Kurs Bas

Allmän Kurs Gas

Konstskolan Unikum

 

kontakt

Robert Dirksen
Verksamhetsansvarig AST utbildningar

robert.dirksen@osterlen.fhsk.se
Telefon: 0417-280 04
Mobil: 0709-381099