Etableringskurs

Kursen är en utbildning för dig som är nyanländ till Sverige och som omfattas av etableringsuppdraget. 
Utbildningen pågår under sex månader och är förlagd till Österlens folkhögskola i Tomelilla. 

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen, och innehåller bland annat:

Utbildning och Arbetsmarknad
 • grundläggande orientering kring utbildning och arbetsmarknad.
 • studie och arbetsförberedande insatser som främjar och motiverar delaktighet i arbets- och samhällsliv.     
Samhällsinformation
 • grundläggande kunskap om samhällets demokratiska normer och värderingar.
 • förståelse för vardagslivet i det svenska samhället med rättigheter och skyldigheter fungerar.
 • interkulturell förståelse.
Hälsa
 • förståelse för fysisk och psykisk hälsa och hur sjukvården fungerar.
 • mänskliga rättigheter såsom social trygghet och rätten att bestämma över sin egen kropp.
 • kost, motion och fritid.
Digitalisering
 • främjande av digitalt användande.
I kursen ingår också:
 • det svenska språket
 • studiebesök
 • föreläsningar
 • praktiskt lärande
 • skapande
 • kontakt med civilsamhället, lokalt förenings- och näringsliv
Om du är asylsökande så har du möjlighet att läsa svenska från dag ett hos oss.

Kursen har begränsat antal platser för mer information kontakta Sofia Byberg

Sofia Byberg
Telefon:
0417-280 12
Epost:
sofia.byberg@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé