Etableringskurs

Etableringskursen är en utbildning för dig som är nyanländ till Sverige och som omfattas av etableringsuppdraget.

Kursen genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Utbildningen pågår under sex månader och är förlagd till Österlens folkhögskola i Tomelilla.

Kursinnehåll

  • Kompetenskartläggning
  • Svenska som andra språk
  • Arbetsmarknadskunskap, arbetsförberedande och samhällsorienterande insatser
  • Yrkesorientering
  • Friskvårdsaktiviteter/hälsa
  • Estetisk verksamhet
  • Studiebesök
  • Studie och yrkesvägledning

Kursens utformning och innehåll baseras till stor del på
deltagarnas behov.

Sofia Byberg
Telefon:
0417-280 12
Epost:
sofia.byberg@osterlen.fhsk.se

Kerstin Blohmé