GAME CREATOR ÅR 2

GAME CREATOR ÅR 2 (Spelutvecklare)

Kursen riktar sig till dig som vill fortsätta att utveckla dina förmågor inom spel och spelgrafik. Har du gått Game Creator år 1 med godkänt resultat eller har du motsvarande kunskaper (genom validering)? Vill du bygga en portfolio eller satsa på en framtid inom indie eller spelbranschen? Då är detta en bra fortsättning för dig här på Österlens folkhögskola. 


LJUSA FRAMTIDSUTSIKTER

Spelbranschen är mycket starkt växande, framförallt i Skåne. Samtidigt blir gapet mellan antalet anställda och antalet utbildade större och större. Det har Dataspelsbranschen slagit fast. År 2030 behövs 30.000 spelutvecklare i Sverige varav de flesta i Sydsverige.
Svenskutvecklade dataspel står för 4,1% av den svenska tjänsteexporten enligt senaste spelutvecklarindex. En omättlig bransch just nu.

Vi strävar alltid efter att våra deltagare når sin maximala personliga utvecklingspotential och att generellt höja bildningsnivån. Lärande tillsammans, nyfikenhet och självkänsla är viktiga ledord som genomsyrar utbildningen. Vi utforskar spel, visualisering och spelutveckling tillsammans. Samtidigt är undervisningen till stor del individanpassad, vilket betyder att kurserna kan formas efter deltagarnas behov och förutsättningar.

Fler vägar in i spelbranschen

ATT BO OCH VERKA PÅ SKOLAN

Gammalt och nytt möts. I våra anrika lokaler på Österlens folkhögskola erbjuder vi den nya kursen Game Creator år 2. Kursen sträcker sig över ett läsår och det finns bra möjligheter till boende på internat. Kurslokalen är utrustad med nya datorer anpassade för spelutveckling. Du har tillgång till din dator och arbetsplats under hela kurstiden.


LÄSÅRET ÄR UPPDELAT I TVÅ TERMINER
 • Kursen inleds med en kortare repetition av de viktigaste momenten från år 1 
 • Grafiskt arbetar man framöver med allt från game assets till level design. Vi samarbetar över gränserna för gemensamma uppdrag och olika yrkesroller.
 • Den andra terminen av utbildningen ger också flera valmöjligheter och den är helt individanpassad. Finns visioner om ett eget spel går det också att fokusera på detta, själv eller tillsammans med andra. Vi erbjuder också fördjupning inom visualisering.
  Den som vill skapa en egen portfolio får stora möjligheter att göra detta.
FÖRKUNSKAPER

Har du gått år 1 med godkänt resultat har du förtur till år 2.

För att kunna bli antagen till utbildningen behöver du uppfylla vissa förkunskapskrav.
Vi vill att du skriver ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du är intresserad av vår utbildning.
Kursen är en utbildning på Gymnasienivå (A2). Om du inte har en fullgjord gymnasieexamen tar vi hänsyn till det och ser till dina förkunskaper inom spelutveckling. Vi kan även, inom rimliga gränser, ge dig möjlighet att komplettera vissa ämnen om det skulle behövas.

Då detta är ett påbyggnadsår kan du validera dina kunskaper motsvarande år 1 genom en intervju, inlämningar av material samt ett praktiskt antagningsprov. Vi arbetar med Blender, C#, Unity och Photoshop.

 Kontakt
NICLAS TÖRNBLADH

niclas.tornbladh@osterlen.fhsk.se

KURSTID

HT, 2024-08-19 –  2024-12-20
Kursuppehåll vecka 52 och 1
VT, 2025-01-09 –  2025-06-11

studiedagar:

V. 11   12/3 Studiedag (Tisdag)
V. 17   25/4 Studiedag (Torsdag)

LOVDAGAR
Höstlov: 28/10 2024 – 1/11 2024 (vecka 44)
Sportlov: 17/2 2025 – 21/2 2025 (vecka 8)
Påsklov: 14/4 2025 – 18/4 2025 (vecka 16)
STUDIEOMFATTNING

100%

SERVICEAVGIFT

Serviceavgiften är 1000 kr per termin. I denna ingår:

 • Olycksfallsförsäkring
 • Tillgång till internet
 • Tillgång till tidningar
 • Kopieringsutskrifter för undervisningsmaterial
 • Datautskrifter för undervisning
 • Samt samkväm på skolan

Serviceavgiften är obligatorisk oavsett hur mycket man nyttjar det som erbjuds.

Till detta tillkommer 1800 kr per termin som uteslutande går till studieresor
och entréavgifter

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

ANSÖK SENAST

15 maj 2024