Bokprocessen

Har du redan gått en skrivarlinje eller några av de akademiska kurserna i kreativt skrivande och är intresserad av att tillbringa ett helt år med att skriva ett manus och lära dig mer om ditt skrivande?

Bokprocessen är en ettårig utbildning där du kommer att arbeta tillsammans med andra deltagare och oss lärare för att utveckla ditt skrivande.

Studierna bedrivs på heltid.

Kursen är nätbaserad. Vi arbetar via Google med Google Classroom som lärplattform.

Kursen berättigar till studiemedel från CSN.

Distanskursen har inga obligatoriska träffar. Allt som krävs är att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling. Kursdeltagarna brukar finnas utspridda över hela landet – och hela världen.

Skrivarkursen bygger på folkhögskolornas grundtanke – att lära av varandra.

Kursupplägg


Du söker till kursen med en projektidé (en roman, en samling noveller, en diktbok, en essäsamling eller något annat) som du presenterar i din ansökan. Ur denna gör du inlämningar regelbundet under året och både ger och får respons.

I kursen kommer du också att få bekanta dig med och fördjupa dig i andras författarskap och på litteraturlistan förekommer främst samtida svensk och översatt skönlitteratur. En inte helt oansenlig del av kursen går åt till detta läsande. Läsandet och dialogen med det redan skrivna är ett av de viktigaste momenten i skrivandet.

Under året presenterar vi också ett mindre antal övningar tänkta att ytterligare medvetandegöra er om ert skrivande.

 Närträffar


Vid två tillfällen per termin arrangerar vi frivilliga närträffar för deltagarna i våra skrivarkurser. På dessa har vi bland annat besökt förlag, träffat verksamma författare och hört dem föreläsa eller göra skrivarverkstäder med oss. Framför allt får vi möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och samtala både högt och lågt om litteratur och skrivande.
Dessa har ofta varit på plats på skolan i Tomelilla eller någon av de större städerna runtom i Sverige. Men vi planerar ofta in en större resa under vårterminen där vi ibland tar oss till andra platser.

Marian Bergroth, gick Manuskursen 2020-2021
”Manuskursen är en distanskurs som verkligen fungerar; upplägget är
genomtänkt, lärarna delar generöst med sig av sin samlade kunskap
och i det digitala klassrummet förs diskussioner om allt som rör text.
Att
skriva ner respons på de andras texter, istället för att ge den muntligt,
har också varit så utvecklande för min egen förståelse av skönlitteratur.
Kursen ger både frihet, inspiration och ett ömsint driv framåt.”

 

CSN
Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

Serviceavgift 700 kr
I denna ingår:
Olycksfallsförsäkring samt arrangemang vid närträffar.

Ansökan
Ansökan sker via ett digitalt ansökningsformulär där du också bifogar ett personligt brev som berättar varför du vill gå utbildningen samt vad du tänker dig att du behöver arbeta med under året, både med ditt eget skrivande och hur ditt projekt ser ut, sammanlagt ungefär två sidor.

Kurstider

Sista ansökningsdag

Heltid
40 veckor

Intyg
Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du fullföljt kursen.

 

Kontakt

Freke Räihä
Telefon:
0417-280 00
Epost:
freke.raiha@osterlen.fhsk.se

Freke Räihä

DEN 22 OKTOBER ÄR SISTA ANMÄLNINGSDAG