Skrivarkurs på distans

VÄLKOMMEN TILL EN SKRIVARKURS FÖR ALLA!

Skriver du? Vill du skriva? Vill du lära känna ditt skrivande? Längtar du efter
någon att prata om skrivande med?

Österlens folkhögskola erbjuder en kurs i kreativt skrivande på distans. Här
möter du fler som skriver och du kan utveckla ditt skrivande och läsande i
dialog andra deltagare. På skrivarkursen utforskar du olika sorters texter,
stilar och former, bland andra den berättande prosan och lyriken.

Kursen är nätbaserad. Vi arbetar via Google Education med Google
Classroom som lärplattform. Distanskursen har inga obligatoriska träffar.
Allt som krävs är att du har tillgång till en dator med internetuppkoppling.
Kursdeltagarna brukar finnas utspridda över hela landet – och hela
världen. Skrivarkursen bygger på folkhögskolornas grundtanke – att lära av
varandra.

RÖST FRÅN DELTAGARE

Jag har känt mig väldigt trygg både med upplägget på kursen och
stämningen i klassen. Det är speciellt att dela sina texter med andra, i
synnerhet om man är ovan vid det. Men det är betydligt lättare när alla har
skrivandet gemensamt, när man kan peppa och uppmuntra varandra att
fortsätta skriva.
Alva Höglund, deltagare på skrivarkursen 2017

Läs mer

KURSUPPLÄGG

Varje vecka presenterar vi en ny skrivuppgift. Denna kopplas till skrivandets
konstnärliga hantverk som vi sedan diskuterar genom responsskrivande i
mindre grupper. Responstexten är ett resonerande svar på den inlämning
du just läst. Du både ger och tar emot respons varje vecka.
De texter du skapar och lämnar in kan vara övningar i till exempel dialog,
miljöbeskrivning, karaktärsskapande eller dramaturgi, annars är de mycket
fritt hållna. Övningarna och responsen utvecklar din litterära medvetenhet
och ditt skrivande. Parallellt med skrivandet och läsandet av varandras
texter ingår det också att läsa annan skönlitteratur och fundera och skriva
kring denna. Vi läser för att skapandet inte kan ske i tystnad och tomrum
och brukar ha runt 6 böcker per termin. I litteraturen ingår både samtida
svensk och översatt skönlitteratur.
Kursens upplägg gör att du kan genomföra den när och var du vill så länge
du följer det veckovisa schemat. Arbetet kräver självständighet och disciplin
men det kräver också öppenhet, eftertanke och reflektion. Lärarna finns
med som stöd i den kreativa processen och delar med sig sina tankar kring
inlämnade texter, ger råd och svarar på frågor.

NÄRTRÄFFAR

Varje termin arrangerar vi frivilliga närträffar och videosamtal för deltagarna.
På dessa har vi bland annat besökt förlag, träffat verksamma författare och
hört dem föreläsa eller göra skrivarverkstäder med oss. Framför allt får vi
möjlighet att träffas ansikte mot ansikte och samtala både högt och lågt om
litteratur och skrivande.
Närträffarna har ofta varit på plats på skolan i Tomelilla eller någon av de
större städerna runt om i Sverige.

ANSÖKAN

Ansökan sker via ett digitalt ansökningsformulär där du också bifogar ett
personligt brev som berättar varför du vill gå utbildningen samt ett
arbetsprov ur ditt litterära arbete, sammanlagt ungefär två sidor.

INTYG

Efter avslutad kurs får du ett intyg på att du fullföljt kursen.

På skrivarkursens Facebook-sida lägger vi kontinuerligt upp information om
närträffar och andra aktuella händelser på kursen.

 

 

Kontakt
FREKE RÄIHÄ

freke.raiha@osterlen.fhsk.se

Kontakt
SIGRUN BRAGADÓTTIR

sigrun.bragadottir@osterlen.fhsk.se

KURSTID

2024-08-19 – 2025-01-10

STUDIEOMFATTNING

100%

SERVICEAVGIFT

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Men du betalar
en serviceavgift som är en obligatorisk summa varje termin.

Serviceavgiften avser bland annat

  • studerandeförsäkring, även för dig som går en kurs på distans
  • läromedel, exempelvis licensierade kopior av artiklar och delar av
    skönlitterära böcker
  • föreläsare som besöker skolan på distans

Serviceavgiften är 700 kr per kurs.

Serviceavgiften är obligatorisk oavsett hur mycket man nyttjar det som erbjuds. För fler frågor kring serviceavgifter, vänligen kontakta kansli@osterlen.fhsk.se.

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

ANSÖK SENAST

15 april 2024