Undersköterska distans

Undersköterska distans

 

Att arbeta som undersköterska är ett viktigt och meningsfullt arbete med en
god arbetsmarknad. De flesta upplever arbetet med människor som mycket
meningsfullt. I kursen, Undersköterska distans, på Österlens folkhögskola
får du en färdig yrkesutbildning på två läsår. Samtliga ämnen som krävs för
examen ingår vilket innebär vissa förkunskaper, se antagningskrav nedan.
Saknar du grundskolebehörighet kan du läsa Allmän kurs på Österlens
folkhögskola först. I utbildningen ingår 15 veckor APL fördelat på tre
tillfällen.

Vård- och omsorgsutbildningen på Österlens folkhögskola är certifierad i
vård och omsorgscollege.
Läs mer om vård-och omsorgscollege på  vo-college
Utbildningen sker på distans med två fysiska träffar på Österlens
folkhögskola per termin, sammanlagt 8 tillfällen.

Närträffarna är två dagar per tillfälle och obligatoriska.
Dessa sammankomster består bland annat av praktiska
övningar, grupparbeten, studiebesök och föreläsningar. Vi har två fina
metodrum som används vid de praktiska momenten.

KURSINNEHÅLL

Du får lära dig om olika sjukdomstillstånd, bemötande, etik, omvårdnad,
kroppen och det normala åldrandet.
De olika delmomenten är

 •  anatomi och fysiologi 1 och 2
 • omvårdnad 1 och 2
 • funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2
 • hälso- och sjukvård 1 och 2
 • gerontologi och geriatrik
 • social omsorg 1 och 2
 • psykiatri 1 och 2
 • psykologi
 • vård och omsorg specialisering.
ANTAGNINGSKRAV

Minst grundskolebehörighet i matematik, svenska och
samhällskunskap, samt svenska 1 eller svenska som andraspråk 1 och
samhällskunskap 1a1.
Till ansökan bifogas ett personligt brev samt betyg. Behöriga sökande
kallas till antagningsintervju. Intervjun kan ske digitalt eller på plats.

Efter slutförd utbildning får man diplom från Vård och Omsorgs College.

 

Kontakt
INGRID HOLMBERG

ingrid.holmberg@osterlen.fhsk.se

KURSTID

2024-08-19 – 2025-06-11
(läsåret 2024-2025)
Kursen är på två läsår

STUDIEOMFATTNING

100 %

SERVICEAVGIFT

All undervisning på folkhögskolan är avgiftsfri. Men du betalar
en serviceavgift som är en obligatorisk summa varje termin.

Serviceavgiften avser bland annat

 • studerandeförsäkring, även för dig som går en kurs på distans
 • visst material som skolan tillhandahåller

Serviceavgiften är 700 kr per termin.

Serviceavgiften är obligatorisk oavsett hur mycket man nyttjar det som erbjuds. För fler frågor kring serviceavgifter, vänligen kontakta kansli@osterlen.fhsk.se.

CSN

Du har möjlighet att söka studiemedel från CSN

ANSÖK SENAST

15 maj 2024