COACHING MOT ARBETSMARKNAD

Projektet riktar sig mot män och kvinnor med särskild fokus på kvinnor för att minska deras risk för utanförskap. Projektet  kommer att vara relevant för ca 25-35 personer som bor і Tomelilla kommun eller närkommunerna och är i etableringsprogrammet, eller nyligen avslutat detta.
Målet är att stärka individens möjligheter till egen försörjning och självständighet genom att erbjuda fler möjligheter för arbete eller praktik, framför allt i den privata sektorn.
Läs mer här: https://osterlenfhskse.wpengine.com/coaching-mot-arbetsmarknad/