COACHING MOT ARBETSMARKNAD

Projektet riktar sig mot män och kvinnor med särskild fokus på kvinnor för att minska deras risk för utanförskap. Projektet  kommer att vara relevant för ca 25-35 personer som bor і Tomelilla kommun eller närkommunerna och är i etableringsprogrammet, eller nyligen avslutat detta.
Målet är att stärka individens möjligheter till egen försörjning och självständighet genom att erbjuda fler möjligheter för arbete eller praktik, framför allt i den privata sektorn.
Läs mer här: https://osterlenfhskse.wpengine.com/coaching-mot-arbetsmarknad/

Senaste nyheterna

Studiebesök Lund

30 november, 2022

Sfi-deltagare

21 november, 2022

Välkommen till utställningen

18 november, 2022

Ylva och Fredrik Almcrantz

17 november, 2022

Allmän kurs

9 november, 2022

suicodpreventiva dagen

10 september, 2022