Lektion med VR glasögon.

Vi på undersköterskeutbildningen fick förmånen att få prova ett par VR – glasögon i undervisningen. Här kunde deltagarna få känna hur det är att vara den som får ta emot hjälp. Det var situationer som t ex hallucinationer, vanföreställningar., kommunikation, stress. Det var både inom äldreomsorgen och LSS.

Efteråt hade vi diskussioner om bemötande i olika situationer. Deltagarna fick lösa de olika casen. De tyckte att det var givande och kul. Ett annorlunda sätt att ha lektion på.