Naturturismföretagen kick-startar distanskursen Entreprenör ekoturism

Entreprenör ekoturism är en distansutbildning på halvfart för entreprenörer som vill starta eller utveckla hållbara företag inom besöksnäringen. Foto: Petter Gustafsson

Naturturismföretagen kick-startar
distanskursen Entreprenör ekoturism

Det senaste året har varit minst sagt utmanande för besöksnäringen. Aldrig någonsin har det varit mer relevant och angeläget att se över sin affärsidé och verksamhet som under pandemin. Att förstå sina målgrupper och möta deras behov, att våga vara innovativ och agil och samtidigt behålla fokus på lönsamhet och kundvärde. De aktörer som snabbt kunnat ställa om och anpassa sig till nya förutsättningar har haft en stor fördel. Den 30 augusti startar distanskursen Entreprenör ekoturism på Österlens Folkhögskola för fjärde året. Kursen är en 40 veckor lång affärsutvecklingsprocess för nya och befintliga affärsidéer inom hållbar besöksnäring. 2019 inleddes ett nära samarbete med branschföreningen Naturturismföretagen. Föreningen kommer att leda kursens första och tongivande utbildningsmoment – Introduktion ekoturism och hållbarhetsarbetet i praktiken:

”Det är extra angeläget nu att satsa på utbildning och utveckling inom vår bransch. Det finns ett behov av att ställa om, professionalisera och hitta helt nya sätt att möta den ökade efterfrågan på destinationen Sverige – oavsett om besökarna är internationella eller från Norden. Vi är glada över att ännu en gång kunna bidra med kunskap om hållbar turism och ekoturism i kursen Entreprenör ekoturism hos Österlen Folkhögskolas. Utbildningen är en viktig pusselbit för utvecklingen av den hållbara turismen i Sverige. Samarbetet är extra viktigt just nu under den pågående pandemin som påverkat branschen hårt. Utbildning ett sätt att göra oss starkare inför framtiden, säger Camilla Jönsson, tf. generalsekreterare hos Naturturismföretagen. ”


Camilla Jönsson, tf. Generalsekreterare Naturturismföretagen

Naturturismföretagen är natur- och ekoturismföretagens branschorganisation. Organisationen verkar för att skapa bättre förutsättningar att driva naturbaserad turism och en hållbar utveckling av näringen. Utbildning är en viktig del av verksamheten:

”Natur- och ekoturismturism kräver rätt kunskaper och verktyg för att kunna bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Kursen Entreprenör ekoturism fyller en viktig funktion eftersom den utbildar nya entreprenörer inom vår bransch, men också genom att stödja befintliga aktörer i att kvalitetssäkra och utveckla sina verksamheter. I och med det här samarbetet kan Naturturismföretagens experter bidra med kunskap inom de områden som vi är bra på, till exempel ekoturismens grundprinciper och hur man skapar förutsättningar för hållbar utveckling inom besöksnäringen, säger Camilla Jönsson.”

 

40 veckor lång affärsutvecklingsprocess på distans och halvfart

Utbildningen är upplagd som en affärsutvecklingsprocess för deltagarna, med fokus på att skapa hållbara natur- och kulturupplevelser. Den passar både de som vill starta en ny verksamhet, och de som vill utveckla en befintlig. Studierna bedrivs på halvfart vilket ger deltagaren möjlighet att studera och förbereda, starta eller utveckla sin verksamhet parallellt med studierna. Målet är att lära deltagarna hur de kan utveckla och bedriva en verksamhet inom besöksnäringen som tar ansvar såväl socialt som miljömässigt och med långsiktig hållbar lönsamhet.

”Utbildningen ger en bra plattform för alla som jobbar med hållbar turism i någon form. Vi arbetar oss igenom alla de faktorer som är avgörande för att företagen ska kunna bedrivas och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Värdskap, miljö- och kvalitetsarbete, storytelling, entreprenörskap, produktutveckling och marknadsföring är några exempel. En grundidé med kursen är att engagera branschens främsta föregångare och experter som föreläsare. Samarbetet med Naturturismföretagen ger deltagarna en drömstart på kursen och direktkontakt med några av landets mest erfarna entreprenörer inom natur- och ekoturism. Det är en viktig garanti för att både säkra kvaliteten på utbildningens innehåll och kursens långsiktiga existensberättigande, säger Petter Gustafsson som är kursansvarig på Österlens Folkhögskola.”

Petter Gustafsson, kursansvarig Entreprenör ekoturism

Distanskursen som är CSN-berättigande bedrivs i första hand online med hjälp av Zoom och Google Classroom, men innehåller även fysiska tematräffar. Sista ansökningsdagen till Entreprenör ekoturism är den 30 juni. Kursen startar den 30 augusti 2021. Här kan du läsa mer och skicka ansökan:

https://osterlenfhskse.wpengine.com/kurser/entreprenor-ekoturism/

https://naturturismforetagen.se

 

Kontaktpersoner:

Camilla Jönsson, tf. generalsekreterare
+46 76 139 87 64
camilla.jonsson@naturturismforetagen.se

 

Petter Gustafsson, kursansvarig Entreprenör ekoturism
+46 70 216 4767
petter.gustafsson@edu.osterlen.fhsk.se