Stipendium Konstskolan

Den 25 mars 2022 fick Konstskolan Unikums elever ta emot ett stipendium ur Yngve Andréns minnesfond av Tomelilla konstsamlings styrelse. Motiveringen för att Unikum skulle få stipendiet löd:

”Vi inom konstsamlingen har följt elevernas utställningar i många år och funnit att ambitionen på Unikums elevers alster är av hög konstnärlig klass och presentation.”

Det var inte första gången som elever på Unikum fick ta emot detta stipendium, men tidigare har det tilldelats enskilda deltagare – denna gång gick det gemensamt till alla Unikums deltagare.

Eleverna ska gemensamt komma överens om vad stipendiet ska gå till; ett förslag var att åka på konstutställning – kanske lite längre bort än de utställningar skolan normalt gör utflykter till?