Vi undervisar på kursen

Mariann Meijer-Annerfeldt


Jag har varit verksam som lärare på skrivarkursen sedan 2007. Dessförinnan arbetade jag inom media med fokus på text och kommunikation. Jag har studerat pedagogik och litteraturvetenskap samt genomfört olika kurser inom skrivandet och det flexibla lärandet.

På fritiden gillar jag att forma och färga, på dukar och med lera. När tiden räcker till lyssnar jag gärna på musik, går på konserter och operor. Jag har rest till många platser, stora som små, men har nu hamnat på sydkusten, där jag kan se havet varje dag. Här lever jag tillsammans med min man och våra två pojkar.

Att läsa och skriva är något som funnits med mig hela livet. Nu har bitarna fallit på plats, som handledare på skrivarkursen får jag läsa nya berättelser varje vecka och kommunicera med många spännande människor varav en del befinner sig på andra sidan jordklotet.

För att skriva måste du ha något att berätta, med den här kursen vill vi inspirera dig att skriva din berättelse.

Emelie Hill Dittmer


Min skrivande resa började på en lokaltidning i Blekinge 1995 och har varit krokig, tagit mig till platser runtom världen och nu till Österlens Folkhögskola. Jag har en bakgrund som journalist och har under de senaste tolv åren rapporterat för den Anglo-svenska communityn i London räkning, och har skrivit för en blandning av svenska tidskrifter och dagstidningar, men även brittiska publikationer. Under alla dessa år kallade jag England hemma, och där jag även arbetade som kursledare i terapeutiskt skrivande. Genom detta tog mitt liv en vändning och förde mig tillbaka till Sverige.

Vi har alla en livshistoria värda att författa, detta är min fasta övertygelse och för att skriva krävs både ärlighet och mod. För mig har skrivandet varit ett sätt att nå andra, men också ett sätt att förstå mig själv och världen vi lever i.

2016 tilldelades jag Write Your Selfs licensstipendium, ett program och en metodik där personer som upplevt trauma får hjälp att skriva sig igenom och ur traumat, eller som av helt andra anledningar vill berätta sitt liv. Det terapeutiska skrivandet ligger mig varmt om hjärtat och jag tror starkt på skrivandets läkande kraft.

Karolina Jeppson


Jag är en extra resurs på skrivarkursen och är även kursansvarig för En litterär resa genom Afrika. Parallellt med lärararbetet arbetar jag som frilansjournalist inom kulturfrågor och vuxenutbildning.