Vi undervisar på kursen

Mariann Meijer-Annerfeldt
070-618 33 87

Jag har varit verksam som lärare på skrivarkursen sedan 2007. Som kursansvarig sköter jag även det praktiska på kursen. Dessförinnan arbetade jag inom media med fokus på text och kommunikation. Jag har studerat pedagogik och litteraturvetenskap samt genomfört olika kurser inom skrivandet och det flexibla lärandet.

På fritiden gillar jag att forma och färga, på dukar och med lera. När tiden räcker till lyssnar jag gärna på musik, går på konserter och operor. Jag har rest till många platser, stora som små, men har nu hamnat på sydkusten, där jag kan se havet varje dag. Här lever jag tillsammans med min man och våra två pojkar.

Att läsa och skriva är något som funnits med mig hela livet. Nu har bitarna fallit på plats, som handledare på skrivarkursen får jag läsa nya berättelser varje vecka och kommunicera med många spännande människor varav en del befinner sig på andra sidan jordklotet.

För att skriva måste du ha något att berätta, med den här kursen vill vi inspirera dig att skriva din berättelse.

Karolina Jeppson


Jag är en extra resurs på skrivarkursen. Parallellt med lärararbetet skriver jag om världens musik och litteratur, som frilansjournalist.