Allmän kurs – Svenska som andra språk

Förbättra din svenska hos oss

Har du ett annat modersmål än Svenska? Har du slutfört SFI kurs D eller skaffat dig motsvarande kunskaper i svenska på annat sätt? Behöver du förbättra dina kunskaper i Svenska?
– Då kan du söka till Svenska som andraspråk (Sv2) på Allmän kurs!

På Allmän kurs med inriktning Svenska som andraspråk (Sv2) får du möjlighet att studera de ämnen som ger dig behörighet att söka vidare till högre studier såsom högskola och universitet. Under din tid hos oss kommer du aktivt att förbättra din förståelse för och kunskap i svenska. Detta kommer i sin tur att öka dina möjligheter att i framtiden få ett jobb.

Samtal står i centrum för vår undervisning på Österlens folkhögskola. Detta gäller särskilt när vi studerar Svenska som ett andra eller till och med tredje språk. Vi diskuterar mycket under lektionerna.

Dessutom arbetar vi med olika typer av texter som vi både läser och skriver. Genom att vi regelbundet delar med oss av våra livserfarenheter, tankar och kunskaper så växer det ofta fram en vänskaplig känsla mellan deltagare och lärare. Vi strävar efter att ha maximalt 16-18 deltagare per grupp.

Vilka ämnen just du kommer att studera, utöver kurserna för Svenska som andraspråk, beror på vilka förkunskaper du har och kan ge intyg på. Ämnen som vi rekommenderar för samtliga deltagare är; svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap.

Har du ett svenskt personnummer kan du söka studiemedel från CSN för att studera Svenska som andraspråk på Allmän kurs. Vill du så kan du även bo på skolans internat.

Lärare

Eva Lancing
Telefon:
0417-280 00
Epost:
Eva.Lancing@osterlen.fhsk.se